Product Description

עדשה משתנה 2.8-12 מ”מ, ברזולוצייה 4M מצלמת צינור לבנה, עדשה משתנה 2.8-12 מ”מ, ברזולוצייה 4MP תפריט על גבי המסך (OSD) ארבעה לדים עוצמתיים (Led Array) מרחק הארה 40 מטר.